علی - کاظمی فر

مشاور املاک سادات ( شناسه صنفی : 0468160660 )
  • user1189457024@gmail.com
  • 09125701044
  • تهران - 17شهریور جنوبی - خیابان شهید میرباقر موسوی - خیابان شهید علی جهانگرد - پلاک 153 - طبقه همکف
درجه : یک تلفن : 33688859 کدپستی : 1793633885