علی - حاجی حسینی

املاک ( شناسه صنفی : 0467041292 )
  • user0069779643@gmail.com
  • 09125791439
  • خواجه نظام الملک کوچه شهید محمد ابراههیم سمیعی خیابان اجاره دار پلاک 310 طبقه همکف
درجه : تلفن : 02177579394 کدپستی : 1614844438